E Farm (Alat Pemeliharaan Perkebunan & Petenakan Ikan Otomatis)

Gambar Penelitian

E Farm ( Alat pemeliharaan perkebunan & peternakan ikan otomatis) adalah suatu alat yang memiliki kinerja utama yaitu dapat membantu petani dalam melakukan pemeliharaan perkebunan dan pertanian ikan seperti menyiram perkebunan secara berkala dan memberi makan pakan ternak ikan secara otomatis. Bukan hanya itu saja, inovasi kami juga dapat digunakan sebagai pemantau kelembapan tanah pada perkebunan serta pendeteksi level kekeruhan air pada kolam peternakan ikan, yang kemudian disetiap pemantauan dapat digunakan sebagai acuan alat bekerja .

Belum ada laporan